Omejitev odgovornosti


Celotno predstavitev družbe in njenih dejavnosti na tej spletni strani je pripravila ALTA Invest d. d. (v nadaljevanju Alta Invest). Vsebina spletnih strani je namenjena zgolj informiranju njenih obiskovalcev o družbi, njenih dejavnostih in drugih zanimivosti iz sveta vrednostnih papirjev in v nobenem primeru ne pomeni nasveta ali ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.


Vsi podatki, tako v analizah, dnevnih komentarjih kot tudi v ostalih člankih, so pripravljeni na podlagi javno znanih podatkov, pridobljenih iz javnih medijev, sporočil za javnost, letnih poročil družb in drugih primernih virov. ALTA Invest ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost podatkov na njeni spletni strani in tudi ne za točnost in pravilnost podatkov na straneh, do katerih je z naše strani omogočena povezava, niti ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi obiskovalcem nastala zaradi informacij, pridobljenih na spletnih straneh ALTA Invest.


ALTA Invest si pridržuje pravico do spremembe vseh ali dela podatkov na tej spletni strani brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom.


na tej spletni strani so namenjeni širšemu krogu ljudi in zato ne upoštevajo izkušenj, finančnih zmožnosti in želja posameznikov. Razmnoževanje dela ali celotnih vsebin iz te spletne strani za javnost je prepovedano, razen na podlagi vnaprejšnjega pisnega dogovora z ALTA Invest.


Ta spletna stran uporablja piškotke za delovanje spletnih aplikacij in anonimno merjenje obiska z namenom izboljšanja vsebine spletne strani. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov. Več informacij in vaše nastavitve glede zasebnosti.


Podatki o dosedanjih oziroma preteklih donosih finančnih instrumentov ne pomenijo garancije za njihovo prihodnjo donosnost in ne izključujejo tveganj, ki so prisotna pri opravljanju dejavnosti na trgu finančnih instrumentov.


Podatki in informacije, ki so posredovane preko aplikacije e-Trading, so informativne narave in ALTA Invest ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost ali dostopnost podatkov. Za točne, pravilne in ažurne podatke naj stranka kontaktira svojega borznega posrednika ALTA.


ALTA Invest je pooblaščena članica Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in je pri opravljanju njenih dejavnosti nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.